Burgemeester biedt sluitende Programmabegroting 2021-2024 aan…

by redactie on 8 oktober 2020

in Waddinxveen

Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis heeft de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Waddinxveen staat er redelijk goed voor, maar blijft voorzichtig. Er spelen financiële uitdagingen op meerdere vlakken. De gevolgen van de coronacrisis zijn bijvoorbeeld nu nog niet in te schatten. Ondanks deze uitdagingen is er ruimte om een aantal belangrijke investeringen te doen in 2021. Zo gaat de gemeente aan de slag met de bouw van het gymnastieklokaal Park Triangel en de hybride hal bij sportpark De Sniep. Ook is er aandacht voor de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie. Op 11 november 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Lees meer >>