Smalle deel Brugweg wordt 30 km weg…

by redactie on 12 juni 2020

in Waddinxveen

Het smalle deel van de Brugweg* in Waddinxveen is een 30 kilometer per uur weg geworden in plaats van een 50 kilometer per uur weg. De gemeente Waddinxveen heeft dit verkeersbesluit genomen. Hiermee verkleinen de snelheidsverschillen tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer. De kans op ongelukken wordt zo kleiner.

Het instellen van de 30 kilometerzone is de eerste stap voor verbetering
De combinatie van een smalle weg met veel vrachtverkeer en fietsers zorgt voor een gevoel van onveiligheid. De gemeente is sinds eind vorig jaar daarom in gesprek met bewonerscomité Brugweg om te kijken welke maatregelen we kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. In hetzelfde verkeersbesluit is ook opgenomen dat het kruispunt op de Brugweg met de parallelweg een voorrangskruispunt wordt.

Klik hier om het hele bericht te lezen