‘Vrijheid’ door Natalie Merfort…

by redactie on 3 mei 2020

in Waddinxveen

In de voorbereidingen voor 75 jaar vrijheid had de Waddinxveense singer/songwriter Natalie Merfort van Vonk de opdracht gekregen om een lied voor een projectkoor te maken. Inspiratiebron daarvoor moesten de gedichten van de deelnemers de poëzieworkshops leveren die in januari onder de bezielende leiding van dorpsdichter Piet Hardendood waren gegeven. Alles liep anders: in maart kantelde onze wereld en vielen al onze plannen stil. Maar bij Natalie kwam juist door deze uitzonderlijke tijden een stroom van woorden en muzikale gedachten op gang. Zo ontstond ‘Vrijheid’. De tekst is de basis voor een prachtig lied geworden dat door Natalie ook voor meerstemmig koor bewerkt is. Komend jaar zal Vonk samen met Natalie het projectkoor opstarten, met dit lied in het repertoire. Dan hopen we 76 jaar vrijheid met veel Waddinxveners zingend te gaan vieren.

Vrijheid tekst en muziek Natalie Merfort, maart 2020

Als alle muren zijn gevallen
Alle gevechten zijn gestreden
Elke storm, elk geweld zich voorgoed heeft uitgeleefd

Als alles wat wij kennen
zijn gezicht heeft verloren
En niemand een idee heeft wat de toekomst brengen zal

Als het razen in het hoofd
Elk vernietigend gevoel
Elke angstige gedachte geen vat meer op ons heeft

Als niemand ons meer wijsmaakt
Wat goed is of wat kwaad
Wat zwart is of wat wit en vrije keuze niet bestaat

Vrijheid, ongekende vrijheid
Als je voelt wie je werkelijk bent
Vrijheid, ongekende vrijheid
Voel je pas als er vrede zal zijn

Als elke taal verdwijnt
Geen woord meer van betekenis
Geen wijsheid uit een boek, alleen het hart dat spreekt

Als elk onvervuld verlangen
Verdwijnt onder de zon
Elke schaamte, elke schuld verbrand is door het vuur

Als alles wat ons raakt
Voor ons alleen een spiegel is
En controle over alles een illusie lijkt te zijn

Vrijheid, ongekende vrijheid
Als je voelt wie je werkelijk bent
Vrijheid, ongekende vrijheid
Voel je pas als er vrede zal zijn