Meer hulp door Leergeld Waddinxveen…

by redactie on 25 maart 2020

in Ingezonden berichten,Waddinxveen

Vorig jaar 106 leerlingen geholpen met bijdrage voor schoolkosten.

Leergeld Waddinxveen helpt leerlingen van 4 tot 18 jaar in gezinnen met een smalle beurs. De missie van leergeld is dat alle leerlingen volwaardig meedoen aan alle aan de school verbonden activiteiten. “Want nu meedoen is straks meetellen”. Daarom worden ouderbijdragen en schoolreizen aan scholen betaald en wordt zo nodig ook een fiets of laptop beschikbaar gesteld. Leergeld doet dat als aanvulling op hulp van bijvoorbeeld de gemeente. Bijzonder is dat vrijwilligers de gezinnen thuis bezoeken.

Uit het Jaarverslag over 2019 blijkt dat de hulp fors is toegenomen. Er werden aanvragen van 71 gezinnen (51 in 2018) toegewezen. Het betrof 106 leerlingen, 76 meer dan een jaar eerder. Zij ontvingen 167 voorzieningen, waarvan ruim 70 ouderbijdragen, 59 schoolreizen/schoolkampen, 15 fietsen en 14 notebooks. Naast deze hulp werden passen beschikbaar gesteld waarmee bijvoorbeeld kleding en schoolspullen konden worden aangeschaft. Samen met de gemeente werd de Kind pas 2019 uitgegeven aan ruim 400 kinderen. Aan 32 leerlingen die naar de brugklas gingen werd een schoolspullen pas gegeven en aan 39 leerlingen van middelbare scholen werd een H&M-kleding pas uitgereikt.

Leergeld werkt samen met scholen en organisaties die ook willen dat kinderen niet de dupe worden van armoede van hun ouders. Zoals Jarige Job, die verjaardagspakketten geeft, het Armoedefonds en het Nationaal fonds kinderhulp dat 11.000 euro bijdroeg. Samen alle kinderen doelmatig bereiken, dat is het doel. Financiële steun komt ook van de gemeente Waddinxveen en Rotary. “Daarnaast werden we verrast met onverwachte giften van diverse fondsen, organisaties en particulieren”, aldus het jaarverslag.

Door de noodzaak om digitaal thuisonderwijs te geven ontstond plots een grote vraag naar laptops. Ook het Coenecoop College had ze op korte termijn nodig. Leergeld en Angelo Computershop hebben een overeenkomst om heel snel te leveren. Zo konden binnen een week tien leerlingen voorzien worden van laptops met de vereiste software.