Ondertekening Raamovereenkomst Wonen Waddinxveen 2020-2024…

by redactie on 22 januari 2020

in Waddinxveen

Woensdag 22 januari ondertekenden woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland samen met de gemeente Waddinxveen en de huurdersorganisatie Huurdersbelangen Regio Hollands Midden (HRHM) de Raamovereenkomst Wonen Waddinxveen 2020-2024. Daarmee legden zij de manier vast waarop de jaarlijkse bieding tot stand komt, voor de komende vier jaar. De HRHM was voor het eerst medeondertekenaar van deze afspraken.

In de gemeentelijke Woonvisie staat de volkshuisvestingsopgave. Elk jaar doet Woonpartners samen met de HRHM een bieding op deze opgave. In de raamovereenkomst staan de procesafspraken over de totstandkoming van de jaarlijkse bieding van Woonpartners. In deze bieding laat Woonpartners zien op welke manier zij een bijdrage leveren aan de volkshuisvestingsopgave zoals weergegeven in de Woonvisie.

Woonpartners, de gemeente Waddinxveen en HRHM werken aan een goede samenwerking en willen investeren in kwalitatief goede en betaalbare woningen. Met de ondertekening van de raamovereenkomst spreken de betrokken partijen af om samen toe te werken naar een goede, evenwichtige situatie op de woningmarkt. Daarnaast bevorderen zij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.