College presenteert een sluitende begroting…

by redactie on 4 oktober 2019

in Waddinxveen

Het college van B&W heeft op dinsdag 1 oktober de Programmabegroting 2020-2023 sluitend vastgesteld. In de begroting heeft de gemeente structurele oplossingen verwerkt voor de financiële tekorten in het sociaal domein (jeugdzorg en Wmo). Hierdoor is een robuuste begroting ontstaan, die tegen een stootje kan. Voor inwoners betekent dit dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt. Het komende jaar gaat de gemeente onder andere aan de slag met de nieuwbouw van het Coenecoop College, de ontwikkeling van het Sleutelkwartier en een nieuw afvalbrengstation. Op 13 november 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Pijnlijke maar noodzakelijke keuzes
Net als veel andere gemeenten kreeg de gemeente Waddinxveen afgelopen jaar te maken met grote financiële tekorten binnen de jeugdzorg en Wmo. Om dit op te lossen, maakt de gemeente keuzes in het sociaal domein. Deze keuzes zijn noodzakelijk, omdat de tekorten anders nog verder zullen oplopen de komende jaren. Ook bespaart de gemeente onder andere op het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Vastgoed, de wijkbudgetten en citymarketing en draagt de gemeente op termijn minder bij aan Stichting Vonk, Dierendal en het Ondernemersfonds. Uitgangspunt blijft dat de beeldkwaliteit van de openbare ruimte gelijk blijft en dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt.

Plannen voor 2020
Het college wil komend jaar aan de slag met het maken van een plan voor de nieuwbouw van het Coenecoop College. Ook is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie, het opstellen van de Transitievisie Warmte en het voorbereiden op de Omgevingswet. Daarnaast wordt het Sleutelkwartier verder ontwikkeld, wordt de bereikbaarheid verbeterd en komt er een nieuw afvalbrengstation. Bij alle plannen staan betaalbaarheid en duurzaamheid voorop.

Vernieuwing in uitvoering
De programmabegroting sluit aan bij de uitgangspunten van het coalitieakkoord ‘Samen verantwoord vernieuwen’ en het collegeprogramma ‘Vernieuwing in uitvoering’. Terugkerend thema daarin is de samenwerking met andere partijen. De gemeente staat open voor de samenleving, luistert goed en gaat de samenwerking aan. Of het nu gaat om schoolbesturen, andere overheden, verenigingen, ondernemers of inwoners: de gemeente blijft samen verantwoord vernieuwen.

Het is nu de beurt aan de gemeenteraad om zich over de begroting te buigen. De raad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 november 2019.
Bron:www.waddinxveen.nl