Leerlingen internationale school de Ceder zamelen afval in in Gouwebos…

by redactie on 3 oktober 2019

in Ingezonden berichten,Regio

Leerlingen van de internationale christelijke school De Ceder in Boskoop hebben vorige week spontaan een afvalinzamelingsactie gehouden. Daarmee hebben ze ieder een forse zak zwerfafval uit het Gouwebos en enkele aanliggende wijken in Boskoop en Waddinxveen verwijderd.

Het idee van de actie ontstond toen enkele leerlingen door ziekte niet in staat waren om met de wekelijkse intensieve sportles mee te doen. De docente, mevrouw Guravage, stelde voor om in plaats daarvan een met de groep een wandeling te maken en ondertussen afval in te zamelen. Vanuit de school aan de Kievitstraat in Boskoop is gelopen richting de Hoogvliet, via het Wilgenlaantje en de Ringdijk, naar station Waddinxveen-Noord en door het Gouwebos weer terug.

Als extra activiteit kregen de leerlingen de opdracht om de bomen die ze tegenkwamen te benoemen. Voor een juist antwoord konden bonuspunten worden verkregen (net als met het afval inzamelen)_ Leerling Daan merkt enthousiast op: “In dit uur weren er dus drie vliegen in één klap gesloten, doordat we toch nog bewogen, afval opruimden, en biologieles kregen!”

ICS De Ceder is internationale school die kleinschalig onderwijs geeft en een nadrukkelijk christelijk karakter heeft. Leerlingen, kinderen van zowel expats als van Nederlandse ouders, volgen een grotendeels Engelstalig curriculum. De school telt nu een kleine dertig leerlingen en verwelkomt met name graag leerlingen in de kleuterschool- en vroege basisschoolleeftijd. ICS de Ceder is twintig jaar geleden gestart in Boskoop en in 2016 verhuisd naar een eigen gebouw in Boskoop.