Altijd dat Kruis…

by redactie on 30 september 2019

in Ingezonden berichten,Waddinxveen

Dinsdag 15 oktober organiseren wijkgemeente De Rank en de Confessionele Vereniging, afd. Waddinxveen e.o. in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, Waddinxveen een avond waar ds. Corbert de Rooij zal spreken over het boek “Altijd dat kruis” van prof. dr. Bram van de Beek.

In het boek staat het kruis centraal. Maar is dat niet al te somber? We geloven toch ook dat Jezus is opgestaan? Kun je díé boodschap niet beter benadrukken? In Altijd dat kruis verdedigt Van de Beek zijn keuze. Die heeft alles te maken met de werkelijkheid waarin we leven. De aarde is geen rozentuin. Niemand ontkomt aan pijn, verdriet en verlies. Juist tegen die donkere achtergrond licht het kruis op: God staat niet los van lijden en dood – integendeel.

De bijeenkomst is gratis voor iedereen toegankelijk. De avond start om 20.00 uur (koffie vanaf 19.45 uur) en na de lezing en korte pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en het stellen van vragen. Van harte welkom en graag tot ziens op 15 oktober!