Het Groot Christelijk Reiskoor…

by redactie on 12 juli 2017

in Ingezonden berichten

Het Groot Christelijk Reiskoor gaat in januari 2017 van start. Het koor zal onder leiding staan van Joost van Belzen, en organist Peter Wildeman. Het is de bedoeling dat het een koor wordt met verdiepende, gezellige en muzikale reizen naar diverse landen, o.a. Israël, Normandië en Rome. Er worden in vijf verschillende regio’s gerepeteerd; Kampen, Barneveld, Gorinchem, Gouda en Goes. De repetities vinden plaats op zaterdagochtenden van 10:00-12:00 uur, en zijn verspreid over het hele jaar. Voordat we concerten geven hebben we 2 generale repetities die in Gorinchem en Amersfoort zullen zijn.

Elk projectjaar zal het koor een 3-tal concerten geven in de mooiste kerken van Nederland en een bijzondere reis maken naar het buitenland. Tijdens de concerten collecteren we voor goede doelen, oa. het Jemina Kinderziekenhuis in Bethlehem.

Het GCR zal een breed repertoire gaan opbouwen. Het repertoire wordt aangepast aan het thema. Zo zullen de liederen in Israël anders zijn dan in Normandië. Israël blijft een vast terugkerend thema! Eens in de 5 jaar zullen we naar het beloofde land afreizen!

Op elke reis zal er een goede ervaren gids meegaan en de reizen worden georganiseerd door een professioneel reisorganisatie. In de reizen zitten elementen in die niet standaard in reizen zitten, we proberen onderscheidende reizen aan te bieden, met als extra de zang-momenten in kerken. Het koor is een gemengd koor voor alle leeftijden. Daarnaast kunnen er ook belangstellenden mee voor de samenzang van de liederen.

Onze eerste reis maken we naar Israël, het Beloofde Land. Deze reis is gepland in het voorjaar van 2018. U gaat naar alle belangrijke plaatsen uit de bijbel, waaronder; Nazareth, het Meer van Galillea, de Berg der Zaligsprekingen, de Jordaan, Jeruzalem, de Klaagmuur, de Olijfberg, de Dode Zee en Massada. We bezoeken ook het Jemina Kinderziekenhuis in Bethlehem, waar kinderen met een handicap worden opgevangen. Waar we het ingezamelde collectegeld zullen overhandigen.

Op diverse bijzondere plekken zullen we met elkaar, a capella, zingen. En we zullen de reis afsluiten met een concert in een kerk.

De Reformatorische Omroep reist met ons mee en steunt dit bijzondere initiatief. De kosten voor lidmaatschap bedraagt €75,= per jaar. Hier voor krijgt u:
-4 repetities in uw regio, 2 generaal in Gorinchem en Amersfoort
-oefenbestanden om thuis te studeren
-een professionele muziekmap
-een reistas van het Groot Christelijk Reiskoor
-3 grote concerten in Nederland, waarvan 1 uitzwaai-concert

Het leuke aan dit project is dat u uw eigen reis bij elkaar kunt sponsoren. Meer informatie vindt u op onze site; www.christelijkreiskoor.nl Wilt u dit met ons meemaken, geef u dan snel op via onze site.