Diverse berichten

Vuurwerk…

by redactie on 28 december 2017

in Diverse berichten

Je zou zeggen; dit weten we nu wel! Toch laten we het nog een keer zien hoe het veilig kan. Wees allemaal voorzichtig aub. Fijne jaarwisseling!

De Rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat smienten voorlopig niet mogen worden afgeschoten in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan om 6500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende enkele decennia af.

De provincie Zuid-Holland besloot vorige maand tot het toestaan van het doden van smienten. Dit vanwege de schade die deze eendensoort aan de landbouw zou toebrengen. Tegen het afschieten van de eenden bestaat veel weerstand. Ruim tienduizend mensen stuurden protestmails naar provinciale staten om dit afschot te voorkomen. De bestuursrechter oordeelt nu dat de onderbouwing van het besluit van de provincie twijfelachtig is en afschieten de populatie smienten verder in gevaar kan brengen. Daarom mag er nu geen afschot plaatsvinden in afwachting van het verdere verloop van de bezwarenprocedure van de natuurorganisaties. Vogelbescherming en de NMZH zijn zeer verheugd met deze uitspraak.

“Vogels schiet je niet af, soorten waar het niet goed mee gaat, schiet je al helemáál niet” zegt Fred Wouters van Vogelbescherming. “Smienten eten gras dat bedoeld is voor koeien, maar de huidige landbouwpraktijk laat te weinig ruimte voor natuur op het platteland. In de zomer zijn weidevogels de dupe, in de winter de smient. Dat kan niet en Vogelbescherming is dan ook blij dat de rechter heeft geoordeeld dat smienten, die afnemen in aantal, voorlopig niet geschoten mogen worden.” Nederland is van internationaal belang voor overwinterende smienten. De populatie is echter na de eeuwwisseling fors afgenomen. Het is daarom volgens Vogelbescherming volstrekt onverantwoord smienten te doden. Begin december besloot de rechtbank in Noord-Holland een vergelijkbaar besluit tot afschot van smienten in die provincie te schorsen. Naast Vogelbescherming heeft ook de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, mede namens een groot aantal andere organisaties, bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie.

Ook de NMZH is opgelucht de smienten in Zuid-Holland deze winter in ieder geval veilig zijn. “Zuid-Holland zou trots moeten zijn op het feit dat deze mooie vogels bij ons komen overwinteren en hen een warm welkom moeten bieden in plaats van een schot hagel.”, aldus Susanne Kuijpers van de NMZH.


Nederlanders zien graag af van de wintertijd. Dit blijkt uit onderzoek van Bedden.nl, waarbij 1250 respondenten werden ondervraagd rondom hun mening over de wintertijd.

Over het algemeen zijn Nederlanders erg positief over het afschaffen van de wintertijd. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat de wintertijd wat hun betreft mag worden opgeheven.

Senioren grotendeels voor afschaffing, jongeren slapen graag uit. Vooral respondenten van tussen de 50 en 60 jaar oud zijn groot voorstander van het afschaffen van de wintertijd. Meer dan de helft (55%) van deze groep geeft aan, prima te kunnen leven zonder wintertijd. Ook is de stem voor het afschaffen groot onder de 60-plussers (38%) en onder mensen van de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar (35%).

Opvallend is dat juist jongeren grotendeels vóór het behoud van de wintertijd zijn. Vooral respondenten die jonger zijn dan 20 jaar, zijn erg blij met het uur extra slaap, namelijk 44 procent. Ook onder de respondenten in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar zijn meer voor- dan tegenstanders van de wintertijd te vinden. Ruim één derde van deze groep is blij met het extra uur slaap.

Een mogelijke verklaring voor de wisselende meningen over de wintertijd kan worden gevonden in de slaapduur per leeftijdsgroep. Zo behoren jongeren (die jonger zijn dan 18 jaar) tot de grootste groep die langer dan 8 uur per nacht slaapt (34,2%), gevolgd door jongvolwassenen van tussen de 19 en 25 jaar (15,9%). Senioren slapen over het algemeen een stuk korter; slechts 12% komt aan 8 uur slaap of meer.

Ondanks dat de winter kortere dagen en koud weer met zich meebrengt, lijken de meeste Nederlanders hier niet minder om te slapen. Het merendeel van de respondenten, 44 procent, geeft aan geen verschil te merken in hun slaapgedrag gedurende de winter. Het tegenovergestelde lijkt waar. 38,5 procent geeft aan juist beter te slapen tijdens de wintermaanden. Slechts 16,5 procent geeft aan minder goed te slapen.

Wel ervaren veel mensen een duidelijk verschil in stemming gedurende de winter. Meer dan de helft (59,1%) van de respondenten ziet een verandering in hun humeur. De meeste mensen voelen zich dan minder actief (35,9%), eerder slaperig dan normaal (16,7%) of en sneller geïrriteerd (16,7%).

Samen met 18 andere natuurorganisaties heeft de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland officieel bezwaar aangetekend tegen de toestemming die de provincie Zuid-Holland heeft gegeven om jaarlijks maximaal 6.500 smienten af te schieten. Ook hebben zij de rechtbank verzocht om de toestemming voor het afschot per direct te schorsen in afwachting van de uitkomsten van de bezwarenprocedure. De organisaties vrezen dat het afschot de toch al dalende smientenpopulatie nog verder in gevaar brengt. In hun bezwaar onderbouwen zij dat afschot niet voldoet aan de wet- en regelgeving.

De smient is een fraaie eendensoort die een fluitend geluid maakt. Een groot deel van de Noordwest-Europese smientenpopulatie overwintert in Nederland. In het voorjaar vertrekken de smienten weer naar hun broedgebieden elders. Omdat smienten gras en soms ook andere gewassen eten, kunnen ze schade aan de landbouw veroorzaken. De provincie Zuid-Holland heeft daarom recent toestemming gegeven voor het afschieten van maximaal 6.500 smienten per jaar. Volgens de natuurorganisaties is dit onacceptabel omdat de aantallen smienten in Zuid-Holland al jaren achteruit gaan. Het afschieten van 6.500 smienten per jaar zou een afschot betekenen dat fors hoger is dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren. Hierdoor dreigt de smientenpopulatie nog verder achteruit te gaan.

Ook wijzen de natuurorganisaties in hun bezwaar erop dat er in Zuid-Holland diverse natuurgebieden zijn die speciaal bedoeld zijn voor de bescherming van de smient. Hoewel in deze natuurgebieden geen sprake is van afschot, wordt geen rekening gehouden met aangrenzende landbouwgebieden. De smienten uit de natuurgebieden gebruiken ook deze aangrenzende gebieden om te foerageren. Daardoor kan het afschot ook negatieve effecten hebben op de smienten in de beschermde natuurgebieden terwijl dit niet is toegestaan.

Toen de provincie Zuid-Holland een aantal weken geleden een besluit moest nemen over het toestaan van afschot van smienten, bleek dat er veel weerstand tegen dit plan bestond. In minder dan een week tijd werden meer dan 10.000 protestmails naar leden van Provinciale Staten verstuurd om hen op te roepen niet in te stemmen met het afschot. In de besluitvorming stemden PvdD, PvdA, GroenLinks, 50Plus en PVV tegen het afschot, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid waardoor de provincie toch instemde met het toestaan van afschot. De natuurorganisaties hopen dat besluit nu via een juridische procedure alsnog terug te kunnen draaien.

Lees meer
Het volledige bezwaar goedkeuringsbesluit faunabeheerplan smient Zuid-Holland (2017-2023) kunt u lezen op de website van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland: www.milieufederatie.nl.

Concert Toonkunst Gouda…

by redactie on 20 oktober 2017

in Diverse berichten

Wil jij voor slechts 10 Euro naar het Archeon in Alphen aan de Rijn? Kijk dan nu op onze Facebook pagina en bestel je kaartjes.

Wedding Fair…

by redactie on 15 september 2017

in Diverse berichten

Inspirerend, overtuigend maar vooral gezellig, Wedding Fair Den Haag! win mooie prijzen voor je bruiloft met de #loveandwin actie

We’re back! Het beursseizoen is weer begonnen en we trappen dit jaar af met de grootste bruidsbeurs in de regio. De Remise in Den Haag wordt op 17 september 2017 omgebouwd tot bruiloft hemel. Het wordt dit jaar gegarandeerd weer een mooie dag voor aanstaande bruidsparen om zich te laten inspireren voor de mooiste dag van hun leven.

Je gaat eindelijk trouwen, maar nu je verloofd bent kom je erachter dat een bruiloft organiseren nog best een grote klus is. Daarom is het slim om een bezoekje te brengen aan een bruidsbeurs. Bij WeddingFair kom je oog in oog te staan met verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in bruiloften. Wil je bijvoorbeeld meer informatie over de nieuwste trouwwetten, maak een praatje met een trouwambtenaar. Zoek je nog een locatie, locatie eigenaren geven je alvast een voorproefje van de sfeer of heb je nog helemaal geen jurk of pak, modehuizen helpen jou met de perfecte outfit voor de grote dag. Ook kun je dit jaar meedoen met de #Loveandwin actie, met deze actie kun je kans maken op geweldige prijzen. Kortom alles voor de perfecte bruiloft.

[1] Trouwspecialisten helpen bruidsparen
Tijdens het organiseren van een bruiloft komt er van bij alles kijken. Soms is het lastig om goede en betrouwbare bedrijven te vinden. Tijdens de WeddingFair zijn er meer dan 40 professionele bedrijven aanwezig die voor je klaar staan om je te helpen met je keuzes o.a. kom je voor bruidsjurken en trouwpakken, van drukwerk tot de ringen, de bruidstaart – met proeverij – , je eigen wedding-moodboard maken tot entertainment. Kortom alles om van jouw bruiloft een groot succes te maken.

[2] Trouwprijzen winnen in de #loveandwin actie
Ook dit jaar presenteert WeddingFair met gepaste trots de #loveandwin actie. Want na het grote succes van vorig jaar is er dit jaar weer een #loveandwin actie. Trouwen is duur en dat is een keihard feit dus “boost your budget”. Meedoen aan deze winactie is simpel. Bezoek WeddingFair Den Haag en maak kans op een trouwpak op maat of een bruidstaart te winnen twv 2x € 750,-.

[3] Cadeau: de Trouwagenda
Trouwen is één groot feest. WeddingFair geeft daarom aanstaande bruiden een speciaal cadeau: de nieuwste editie van de trouwagenda t.w.v. €10,-. Geen stress, want door middel van de trouwagenda regel je alle afspraken, leveranciers en uitgaven zodat je niet onaangenaam verrast wordt tijdens de grote dag.

[4] Workshop: maak een wedding-moodboard
Een wedding-moodboard maken is fun! Hoe leuk is het, om in de vertrouwde omgeving van andere kersverse bruiden én jouw beste vriendin, zus of moeder, mee te doen met de gezelligste workshop voor bruiden? Genieten geblazen! Een styliste help jou op weg om een impressie te maken van jouw mooiste dag. Dat is handig voor je leveranciers maar ook alvast de eerste tastbare herinnering voor later!

WeddingFair Den Haag, De Remise, Parallelweg 224, 2525 XG Den Haag. Zondag 17 september 2017 van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis. www.weddingfair.nl. Bruiden ontvangen de Trouwagenda.

Op dinsdag 15 augustus 2017 buigt de rechter zich over de beroepsprocedure die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland samen met vijftien lokale natuurorganisaties heeft aangespannen tegen een ontheffing van de provincie Zuid-Holland voor het afschot van roeken. De provincie wil het schieten van roeken toestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Met slechts 850 broedparen in Zuid-Holland is de roek in deze provincie een schaarse vogel. De NMZH vindt daarom dat beschermingsmaatregelen meer op zijn plaats zijn dan het toestaan van afschot. Bovendien is de omvang van de schade die roeken aanrichten zeer beperkt. De NMZH vindt daarom dat het vergoeden van deze incidenteel optredende schade een betere oplossing is.

De roek is een kraaiachtige vogel die slechts op een beperkt aantal plekken in Zuid-Holland voorkomt. Roeken kunnen schade aan de landbouw aanrichten doordat zij heel soms mais, granen of fruit opeten of aanpikken. Daar tegenover staat dat roeken ook positieve effecten hebben voor de landbouw doordat zij insecten eten die schade aan landbouwgewassen aan kunnen richten. Op landelijk niveau gaat de roekenpopulatie achteruit, uit onderzoek is gebleken dat afschot hier één van de oorzaken van is. De NMZH is daarom van mening dat de provincie afschot in Zuid-Holland, zelfs als dit maar een klein aantal roeken betreft, ten onrechte toestaat.

In september komen er weer jongeren uit de hele wereld met AFS naar Nederland. Ze gaan hier een paar maanden of een jaar naar een gewone middelbare school, leren Nederlands en wonen in gastgezinnen. Voor komend schooljaar zoekt AFS nog enthousiaste gastouders in Nederland: ga nu het avontuur aan en haal de wereld in huis!

Door gastgezin te worden zorg je voor extra leven in de brouwerij, kom je in contact met enthousiaste jongeren van over de hele wereld en leer je veel nieuwe mensen kennen die een gelijkaardige ervaring beleven of beleefd hebben. Bovendien breng je jouw kinderen of jouw omgeving in contact met een andere cultuur en taal! Dat noemen wij het #AFSeffect.

Jacqueline, die de Argentijnse Juan een jaar in huis heeft gehad, vertelt wat er zo leuk aan is:

“De gezelligheid van nog een kind, één die zo veel meemaakt; de vele verhalen die je anders niet hoort. We gingen in de weekenden ook meer ondernemen, ons eigen land meer leren kennen, erg leuk. Je leert een beetje op een andere manier kijken. En we genieten van zoveel: de heel andere eetgewoontes, als Juan iets voor ons kookt. Zijn familie is ook nieuwsgierig naar ons, volgt alles mee via Facebook: het is een beetje als familie krijgen aan de andere kant van de wereld.”

Word jij gastouder van de Russische Anna die van toneel en dansen houdt?
Gastgezin worden kan voor drie, zes of tien maanden. Samen zoeken we naar een jongere die het best bij jouw gezin past: je hebt dus invloed op wie er komt. Gedurende het jaar sta je er als gezin niet alleen voor: AFS begeleidt de gastgezinnen en deelnemers. Als er geen klik komt en verwachtingspatronen niet matchen tussen gezin en scholier: het blijft een intentie en geen contract. Het leuke is dat iedereen gastouder kan worden; met of zonder kinderen, alleenstaand of samengesteld.

Een greep uit de scholieren voor wie we komend schooljaar nog een gastgezin zoeken:

Italiaanse Arianna is leergierig, klimt graag en doet aan kung fu
Bowen uit China houdt van skateboarden en dieren
Taha uit Turkije en Kaito uit Japan spelen erg graag basketbal

Benieuwd naar de ervaringen van andere gastouders of wil je meer informatie? Kijk dan op www.afs.nl/gastgezin, mail naar info@afs.nl of bel naar 085-0471525.

Over AFS
Al meer dan 100 jaar biedt AFS omkaderde interculturele leerkansen aan jongeren en jongvolwassenen die hun vleugels willen uitslaan. Dat gaat van enkele weken vrijwilligerswerk, over een trimester studeren, tot een jaar op een middelbare school in het buitenland: alles is mogelijk met AFS!

Jagers die namens de provincie ganzen afschieten in de Hoeksche Waard, maken zich schuldig aan ernstig dierenleed. Aangeschoten dieren worden niet direct uit hun lijden verlost maar lijden nog minuten lang zonder dat door de jagers wordt ingegrepen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat het provinciebestuur direct maatregelen neemt tegen de jagers van de Faunabeheereenheid.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft onlangs beelden gemaakt van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard. Op die beelden is onder meer te zien dat aangeschoten dieren vaak minutenlang spartelen nadat ze zijn geraakt. Ook bijten jachthonden de nog in leven zijnde gewonde ganzen. De jagers wachten lang voor ze ingrijpen en uit de beelden kan worden opgemaakt dat mogelijk de nek wordt gebroken, wat verboden is.

De ganzenjacht vindt plaats omdat de provincie Zuid-Holland de ganzenpopulatie met 100.000 dieren wil terugbrengen. De ganzen zouden voor overlast zorgen en schade veroorzaken aan landbouwgewassen. Jagers van de Faunabeheereenheid hebben daarom van de provincie opdracht gekregen de ganzen dood te schieten.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft de beelden van de jachtpartij gezien. Ze vindt dat er sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden van dieren. Als de ganzen worden aangeschoten, zouden ze direct met een tweede schot uit hun lijden moeten worden verlost. Nu moeten ze vaak nog minutenlang lijden en worden ze ook meerdere keren gebeten door een hond, terwijl ze nog leven.

De partij wil dat provincie als opdrachtgever de Faunabeheereenheid, die belast is met de uitvoering van schadebestrijding, opdraagt ervoor te zorgen dat dergelijk dierenleed niet meer plaatsvindt. Ook zou de provincie maatregelen moeten nemen tegen jagers als de nekken van ganzen gebroken worden. Sowieso zouden de regels rond de ganzenjacht verder moeten worden aangescherpt om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘De beelden van Animal Rights zijn echt afschuwelijk om te zien. Mijn partij is sowieso tegen de jacht en het doden van dieren vanuit het oogpunt van schadebestrijding. Maar als er dan toch op dieren wordt geschoten, verlos ze dan zo snel mogelijk uit hun lijden. Zoals er nu met die ganzen wordt omgegaan, gaat echt alle perken te buiten en dit moet stoppen!’

TOC Open Toernooi in Capelle…

by redactie on 14 juli 2017

in Diverse berichten

Als je de laatste week van deze maand niet op vakantie bent en je kan een beetje tennissen dan is dit wellicht leuk voor jou.

Het gezelligste tennistoernooi van Capelle vindt dit jaar plaats van 22 t/m 30 juli; het TOC Open Toernooi.

Tijdens de toernooiweek worden er op Tennispark ’t Hooghe Dorp, aan de Groenedijk, diverse activiteiten georganiseerd: zo zijn er diverse kraampjes, een gezellige buitenbar én dagelijks heerlijk eten van de BBQ! Dus ook voor niet-tennissers is een bezoek aan het toernooi zeker de moeite waard!

Doe je ook mee?! Inschrijven kan via www.toernooi.nl.

Word jij ook collectant voor MS?

by redactie on 4 juli 2017

in Diverse berichten

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou?

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we sterker tegen MS!

Informatie voor potentiële gastgezinnen…

22 juni 2017

“We hebben gewoon ruimte in ons huis en in ons hart” Nederlandse gastgezinnen bieden High School Holland studenten een thuis. ‘De kast’ staat op het briefje dat op de kast is geplakt. Op tafel een briefje met ‘de tafel’. Het huis hangt vol. Na verloop van tijd verdwijnen de briefjes een voor een, al naar […]

Lees verder →

Herdenking omgekomen brandweermensen…

12 juni 2017

Iedere derde zaterdag in juni herdenkt de brandweer in Nederland omgekomen brandweercollega’s. Het overlijden van collega’s maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en -vrouw niet zonder risico’s is. Dit jaar staan we op 17 juni 2017 stil bij de moed en daadkracht van de collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van […]

Lees verder →

Galapremière UNICEF Kinderrechten Filmfestival…

5 mei 2017

300 jonge filmsterren bij Haagse galapremière UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Pathé Buitenhof is ook dit jaar het decor van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Kinderen uit Zuid-Hollandse bovenbouwgroepen maakten met hun klas een korte speelfilm over kinderrechten. Woensdag 10 mei gaan hun films in première in de Haagse bioscoop. Directeur Unicef Nederland Suzanne Laszlo, Klokhuis-presentator Bart Meijer […]

Lees verder →

Het gaat weer vriezen…

16 april 2017

Na de paasdagen wordt het in de nachten flink kouder, in het binnenland gaat het op grote schaal licht vriezen met -1 tot -4 graden en aan de grond kan de temperatuur zelfs dalen naar -8 graden! Het is verstandig om zomerplanten goed af te dekken of om deze binnen te zetten. Fruittelers moeten de […]

Lees verder →

Bescherming weidevogels…

13 april 2017

Weidevogels in Zuid-Holland hebben het moeilijk. Datzelfde geldt voor akkervogels, zoals de patrijs. De VVD wil daar iets aan doen, door alle oorzaken tegelijk aan te pakken. “We moeten naar drie dingen tegelijk kijken”, zegt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Het leefgebied, de rol van roofdieren en verdringing door andere diersoorten. Het heeft geen zin om slechts […]

Lees verder →

Nieuwe fietskaarten…

6 april 2017

Voor wie graag de regio op de fiets gaat verkennen is dit een interessant bericht. Geactualiseerd kaartbeeld van vernieuwde fietspanelen nu ook in gedrukte vorm! Cito-plan is vorig jaar gestart met het vervangen van de plattegronden op de fietsknooppunt-panelen in diverse regio’s. Van onderstaande regio’s verschijnen vanaf 14 april de eerste uitgaven van een handzame […]

Lees verder →

Landelijk warme dag officieel…

30 maart 2017

Om 13.20 uur werd het voor het eerst dit jaar in De Bilt 20 graden. Daarmee is de eerste landelijk warme dag een feit. Vrijdag verwachten we nog hogere temperaturen en worden op veel meetpunten dagrecords verbroken. De temperatuur is uitzonderlijk hoog voor eind maart. In maart is het in De Bilt sinds 1901 tot […]

Lees verder →

Roek in Zuid-Holland veel zeldzamer dan gedacht…

30 maart 2017

De roek is geen alledaagse verschijning in Zuid-Holland. De vogel uit de kraaienfamilie blijkt echter nog zeldzamer dan tot nu toe werd aangenomen. Uit gegevens van Sovon blijkt dat er slechts 850 broedparen zijn in Zuid-Holland in plaats van 2.000. Desondanks wil de provincie Zuid-Holland het afschieten van roeken toestaan om schade aan de landbouw […]

Lees verder →

Ja, je raakt helemaal in de war van die zomertijd…

26 maart 2017
Lees verder →

Beleef de lente…

8 maart 2017

U kunt weer live kijken naar diverse vogels op hun nest op de website van vogelbescherming. Maak een keuze uit diverse vogels zoals onder andere Steenuilen, Slechtvalken, Koolmezen en Ooievaars. Prachtig om te zien als straks de jongen uit het ei komen… www.vogelbescherming.nl https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar

Lees verder →

Koolmonoxide levensgevaarlijk…

2 februari 2017

De laatste periode zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen. Toch is minder bekend dat bijna de helft van de ongevallen plaatsvindt met een moderne cv-installatie. Daarom start Brandweer Nederland op 1 februari de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’. Samen met de Nederlandse Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio’s en de […]

Lees verder →

5 december controlebericht NL Alert…

28 november 2016

Op maandag 5 december om 12.00 uur wordt het jaarlijkse controlebericht van NL Alert verstuurd. Dat gebeurt in het hele land. Met NL-Alert kan de overheid mensen heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp bij hun in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment […]

Lees verder →

Dit zijn de zorgpremies voor 2017…

21 november 2016

20 november 2016 – Zaterdag werden de laatste zorgpremies voor 2017 gepubliceerd. Het Zorgverzekering Informatie Centrum heeft alle premies per zorgverzekering in kaart gebracht. In 2017 betalen mensen gemiddeld € 109,50 voor de basisverzekering. Er kan in ieder geval geconcludeerd worden dat de eerdere schatting van Minister Schippers (gemiddeld €3,50 stijging) veel te optimistisch was. […]

Lees verder →