Verkiezing Beste Buur 2016…

by redactie on 28 oktober 2016

in Regio,Waddinxveen

buurVoor alle huurders van Woonpartners Midden-Holland wordt voor de negende maal de Verkiezing Beste Buur gehouden. Deze wordt nu georganiseerd door de wegens fusie tussen twee huurdersorganisaties ontstane nieuwe naam: Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden.

Burenhulp kan veelomvattend zijn en hoeft niet altijd heel groots te zijn, maar het kan voor u van waardevolle betekenis zijn omdat u daardoor bv. niet hoeft te verhuizen. Enkele voorbeelden zijn: af en toe een boodschapje doen, kliko’s aan de weg zetten, de post of tuin verzorgen, maar het kan ook zo veel meer omvatten tot aan mantelzorg c.q. ziekenverzorging toe. Het doet er niet toe wat het behelst als het maar voor en door buren wordt gedaan.

U kunt huurders – die het afgelopen jaar iets voor hun buren of voor de buurt hebben gedaan en woonachtig zijn in de gemeenten Gouda, Waddinxveen, Zuidplas (Zevenhuizen, Moerkapelle) en Boskoop – voor deze verkiezing aanmelden via e-mail: secretariaat@hrhm.nl, telefonisch 0182 610155 b.g.g. 0182 638015 of schriftelijk naar Wingerd 42, 2742 SK Waddinxveen

Alle genomineerden zullen zaterdag 10 december om 14.00 uur feestelijk op Wingerd 42 te Waddinxveen worden onthaald en de jury zal rond 14.15 uur bekend maken wie tot ‘Beste buur 2016’ is gekozen.

Opening CSG De Goudse Waarden locatie De Gouwe…

by redactie on 28 oktober 2016

in Regio

Op donderdag 27 oktober vond de grootschalige opening van locatie De Gouwe plaats. De nieuwe doorlopende leerlijnen; het mavo-plus programma en de beroepsgerichte profielen zijn hiermee een feit. De Goudse Waarden heeft hard gewerkt aan vernieuwingen binnen het onderwijs met een daarbij horende nieuwe inrichting van de lokalen binnen het vmbo.

Wethouder Daphne Bergman verzorgde de officiële opening van de locatie en de nieuwe naam aan een heuse donutwall van 10 meter breed gemaakt door de afdeling techniek en gevuld met duizend donuts verzorgd door leerlingen van het beroepsgerichte vak horeca, bakkerij en recreatie. Alle genodigden als stagebedrijven, toeleveranciers en collega-scholen mochten ‘proeven’ aan alle vernieuwingen en van de gekleurde donuts. Er waren bij de opening veel bedrijven, die het vmbo beroepsonderwijs een warm hart toedragen, aanwezig.  Ook was er een programma voor ouders en leerlingen waarin zij kennis konden maken met mavo-plus en de nieuwe beroepsrichtingen.

opening-donutwall-wethouder-daphne-bergman
Wethouder Onderwijs, Daphne Bergman opende de vernieuwde locatie samen met leerlingen van De Goudse Waarden.
Foto: @CSG De Goudse Waarden

Nieuwe bewoners aan de Sportlaan in Gouda Oost…

by redactie on 28 oktober 2016

in Regio

Op donderdag 27 en vrijdag 28 oktober kregen de bewoners van de Leo Vromantoren de sleutel van hun appartement. Van Wijnen Stolwijk heeft in opdracht van Woonpartners Midden-Holland de woontoren gerealiseerd. Samen met de eengezinswoningen aan de overkant komen in dit gebied 175 woningen.

De Leo Vroman toren is een onderdeel van de herontwikkeling van Gouda Oost. Het complex is gelegen aan de Sportlaan. In totaal worden hier 39 appartementen gebouwd, 20 appartementen in de sociale sector en 19 appartementen in de vrije sector, met bijbehorende parkeerplaatsen.

Eén van de eerste bewoners in dit gebied was de heer Aad Oosters die samen met zijn gezin in 1962 een eengezinswoning betrok aan de Eendrachtsweg 20. De laatste woningen in deze straat zijn deze maand gesloopt.

Net voor de oplevering van de woningen van de Leo Vromantoren bracht hij een bezoek aan het gebied. “Wij kwamen van een woning aan de Winterdijk en we hadden vier kinderen. Deze woningen waren nieuwbouw, groot met 4 slaapkamers en we keken uit over de polder. Vanuit het raam konden we zelfs de spoorlijn zien. Langzaamaan is de hele wijk volgebouwd maar de jongens vonden het prachtig. De wijk was een grote zandbak waar altijd wel wat te beleven was”.

Vanaf de 9e verdieping heeft de heer Oosters een prachtig zicht op de wijk. “Ik zou hier wel een hele dag kunnen zitten met wat er allemaal op de grond gebeurd en het uitzicht over de Krimpererwaard. Alhoewel, ik moet me toch wel even oriënteren want wat is er veel veranderd”. Bepaalde ijkpunten zijn er nog wel in de wijk: de apotheek, de plek van de voormalige Anne Frankschool en de sportvelden.

In het kader van de landelijke campagne fietsverlichting “Ik val op” Is er in Waddinxveen een gratis controle en reparatie van de fietsverlichting op Zaterdag 5 november a.s. van 08.30 tot 16.00 uur bij Wielaard voor de fiets, Dorpstraat 72 Waddinxveen. Dit alles in samenwerking met VVN Waddinxveen, gemeente Waddinxveen en de Politie.

De reparatie is geheel gratis alleen eventueel benodigde materialen zullen worden berekend. Het betreft uitsluitend fietsen (dus geen bromfietsen).

De campagne is gericht op alle fietsers met extra aandacht voor jeugdige fietsers. Licht voeren op je fiets in het donker is eigenlijk heel logisch. Want met goed licht zorg je ervoor dat je obstakels op de weg beter kunt zien, anderen jou beter kunnen zien en je weer veilig thuis komt.

Heeft verlichting een afwijkende kleur, knippert het of draag je het op een verkeerde plek? Dan overtreed je de regels. Misschien kom je eraf met een waarschuwing, maar je kunt er ook een boete voor krijgen. Iedereen die zijn verlichting laat herstellen ontvangt een presentje.

2 november 2016, van 09:30 tot 11:30 | Bibliotheek Waddinxveen | Cultuurhuys De Kroon | Kosten: € 10,00

Wilt u leren omgaan met de computer en meer wegwijs worden op het internet? De cursus Klik & Tik helpt u verder. U kunt tijdens 12 bijeenkomsten (verdeeld in 3 cursussen) stapsgewijs ervaring opdoen met het werken met een computer. Ook leert u hoe u op internet komt, hoe u kunt inloggen en hoe u een email kunt versturen.

Al deze onderwerpen komen tijdens de cursus Klik & Tik aan bod. U zult tijdens de cursus begeleid worden door hiervoor speciaal getrainde docenten. Tevens kunt u gebruik maken van de computers die de bibliotheek hiervoor beschikbaar heeft.In november starten wij met de eerste cursus, Klik & Tik De Basis. Deze cursus bestaat uit 4 dagdelen van 2 uur en na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat!

De cursusdata Klik & Tik De Basis: Woensdag 2, 9, 16 en 23 november. Tijd: 9.30 – 11.30u.Deelname aan deze cursus bedraagt: € 10,00 inclusief cursusboek en koffie/thee.Locatie: De Bibliotheek De Groene Venen, Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein 1, Waddinxveen.

Opgave is noodzakelijk en kan : via email naar oefenen@bibliotheekdegroenevenen.nl, telefonisch via 06 19033119 of bij aanmelding in de bibliotheek zelf.

pgwOp dinsdagmiddag 8 november 2016 is er een informatiebijeenkomst voor gehandicapten en ouderen over het Sociaal Team in Waddinxveen. Organisatoren zijn het Platform Gehandicapten Waddinxveen en de Seniorenraad. De bijeenkomst vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde en duurt van 14.00 uur tot plm. 16.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Wanneer inwoners van Waddinxveen door bijvoorbeeld ziekte, handicap of ouderdom niet langer voor zichzelf kunnen zorgen en dus hulp van anderen nodig hebben, kunnen zij terecht bij het Sociaal Team Waddinxveen. Dit team regelt voor burgers van alle leeftijden de hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdwet.

Op deze middag zal de informatieverstrekking voornamelijk gaan over de hulp vanuit de Wmo. Te denken valt aan de regeling van hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel en aan woonvoorzieningen, maar ook aan hulp bij het huishouden, begeleiding en dagbesteding.

Spreker is mevrouw Elfrida Visser, teamleider van het Sociaal Team. Zij zal informatie geven over de samenstelling en werkwijze van het Sociaal Team en over de hulp(vragen) waarvoor men bij het team terecht kan.Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Presentatie van niet bestaande “Grote media 50+ beurs”

Bij de Seniorenraad Waddinxveen is bekend geworden, dat in de afgelopen week veel Waddinxveense 55-plussers per post een uitnodiging hebben ontvangen van een organisatie, die zich “De grote media 50+ beurs” noemt.

De geselecteerde ouderen worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst op 07 november 2016 te 14.00 uur in een locatie in of in de buurt van “2803 Gouda”

In de brief staat dat de ontvanger een eerdere editie van het feest heeft gemist. Het zou om een evenement gaan waar veel en grote cadeaus worden uitgedeeld. Enkele voorbeelden: keukenmachines, slagboormachines, stoomstrijkijzers en zelfs elektrische fietsen.

De brief lijkt wat betreft tekst en boodschap op de brieven van zogenaamde palingrokerijen Maijer en Visser waar eerder dit jaar voor werd gewaarschuwd

Op de uitnodiging het telefoonnummer 0900-8027. Google dit nummer en U vindt voldoende informatie waaruit blijkt dat dit niet bonafide is. Overigens een duur telefoonnummer en de ontvanger maakt daarmee sowieso winst.

Genodigden worden dus gelokt onder een aantal voorwendselen, die amper worden nagekomen. Of er wordt verteld, dat enkele goederen worden nagezonden en in het geval er toch producten worden geleverd, dan kunnen die meestal als waardeloos worden gekwalificeerd.

Gebleken is, dat geen eerdere uitnodigingen waren verzonden.

Lees verder >>

De Bibliotheek De Groene Venen deelt gratis boekjes uit aan leden.

Bij tien succesvolle eerdere edities stond steeds één boek centraal. Maar dit jaar kunnen de bibliotheekleden van Nederland, tijdens de Nederland Leest campagne in november, uit maar liefst drie boeken kiezen! Het centrale thema is democratie. De boeken zijn Heer van de Vliegen (Lord of the Flies) van William Golding, Liefde en schaduw van Isabelle Allende en Morten van Anna Levander.

Van 1 t/m 30 november 2016 kunnen volwassen leden van de Bibliotheek De Groene Venen op zeven van de acht locaties (behalve de jeugdbibliotheek in Reeuwijk) een gratis exemplaar van het boekje naar keuze ophalen zolang de voorraad strekt.

De Bibliotheek daagt haar leden dit jaar uit om niet alleen te lezen, maar ook te debatteren. Democratie is natuurlijk een actueel thema in november, de maand waarin de Amerikaanse presidentsverkiezingen het nieuws beheersen. De volgende kwesties komen aan de orde: is de democratie bestand tegen de huidige problemen en uitdagingen: ja of nee? Is meebeslissen in een referendum een feest of juist een fiasco? Hoe zit het met de rechten en plichten van de burger in de samenleving?
Een aantal bekende opiniemakers hebben zich aan de Nederland Leest-campagne verbonden en denken mee: Stine Jensen, Petra Stienen, Jort Kelder, Bart Jan Spruyt, Gerdi Verbeet, Pieter Derks en Maarten van Rossem. Op woensdag 30 november organiseren bibliotheken in samenwerking met het Nederlands Debat Instituut grote slotdebatten waarin heel Nederland kan meepraten. Wilt u weten waar u mee kan debatteren klik dan op http://www.nederlandleest.nl/debatindebieb/

Open Huis Hospice…

by redactie on 25 oktober 2016

in Ingezonden berichten,Regio

Zaterdag 5 november 2016 is weer het maandelijks open huis van Terminale Zorg Thuis en Hospice Midden-Holland. U bent van 11.00 tot 13.00 uur hartelijk welkom in het atelier achter het Hospice., Ridder van Catsweg 67, in Gouda.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om u te vertellen over deze zorg in het hospice, ondersteuning thuis en over het doen van vrijwilligerswerk. Ook bestaat de gelegenheid om in het Atelier, tijdens het open huis, schilderijen en/of kunstvoorwerpen, die door vrijwilligers zijn gemaakt, te bezichtigen.Bij verkoop van deze schilderijen gaat een deel van de opbrengst naar de organisatie.

Ga mee naar Brussel…

by redactie on 24 oktober 2016

in Waddinxveen

De oud-Waddinxveense Europarlementariër Esther de Lange nodigt je van harte uit voor een bezoek aan het Europees Parlement waarbij je de kans krijgt haar alles te vragen wat je wilt weten over het Europees Parlement. Een bezichtiging van de plenaire zaal, een lunch en een rondleiding door het centrum van Brussel staan eveneens op het programma. Het CDA-Waddinxveen organiseert dit bezoek, inclusief vervoer, op vrijdag 25 november 2016. Vertrek om 9.00 uur uit Waddinxveen, terugkomst 19.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom mee te gaan, je hoeft hiervoor geen lid te zijn van het CDA.

Aanmelden voor 1 november bij Jan Flikweert via jan.flikweert@planet.nl. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met aanvullende gegevens.
esther-de-lange-foto-marc-wallicanEuroparlementariër Esther de Lange. Foto: Marc Wallican

Rouw je om een naaste maar ben je al een stapje verder? Boek en Troost nodigt je uit om zondag 30 oktober 09:30 deel te nemen aan een wandeling naar en door de Goudse Hout. Vertrekpunt van de wandeling is de Ruimte voor Rouw aan de Lange Tiendeweg 69 in Gouda. Trek makkelijke wandelschoenen aan en zorg voor comfortabele kleding (evt. regenjack/ paraplu). Er wordt voor koffie, thee en een koek gezorgd.

Deelname: 5 EUR (incl koffie/thee en koek) Aanmelden via email info@boek-en-troost.nl of stap binnen bij de vrijwilligers tijdens de openingstijden van de winkel (dinsdag t/m zaterdagmiddag 14:00- 17:00 uur).

Maandagavond 17 oktober bezochten de volleyballers van Jupiter H1 uit Oudewater  De Plataan in Boskoop voor een spannende ontmoeting in de bekercompetitie tegen Timios H1.

De heren van Timios werden versterkt met jeugdleden omdat door vakantie en blessures niet het basisteam opgesteld kon worden. De eerste set gaan de teams gelijk op waarbij Timios aan het einde van de set met goede servicedruk de set met 25-20 naar zich toe weet te trekken.

Ook in de tweede set gaan de teams gelijk op maar komt er zand in de raderen van Timios. Jupiter weet meer aanvalsdruk te zetten waarmee Timios flink onder druk komt te staan. De servicedruk van Timios valt weg waardoor Jupiter de set overtuigend weet te winnen met 20-25.

In de derde set zet Jupiter het goede spel door en verliest Timios de concentratie om goed tegenspel te kunnen blijven bieden. Jupiter loopt flink uit en pas aan het einde van de set weet Timios enigszins in de buurt te komen van Jupiter. Te laat zo zal blijken want Jupiter wint de set met 22-25.

Het eerste herenteam van Timios weet zich in de vierde set uitstekend te herstellen. Nu is het Jupiter wat moet buigen voor de uitstekende aanvalsdruk van Timios. De wedstrijd lijkt gespeeld als Jupiter moet buigen met 25-12. De vijfde set moet de beslissing brengen.

Als Timios direct aan het begin van de set uitloopt naar 6-0 lijkt de spanning er af. Jupiter weet zich echter te herpakken en komt op 9-9 langszij. In de laatste fase van de wedstrijd serveert Jupiter vol risico de laatste punten van de wedstrijd en wint daarmee met 12-15. Timios blijft met lege handen achter en ziet na dit verlies het bekeravontuur van vorig jaar (finalist) al in de eerste wedstrijd in het water vallen.

Waddinxvener aangehouden wegens diefstal…

19 oktober 2016

De politie in Gouda heeft maandag 17 oktober een 31-jarige Waddinxvener aangehouden op verdenking van diefstal uit een bedrijf aan de Goudkade. De politie kreeg kort voor de aanhouding de melding dat er op beveiligingscamera’s van het bedrijf een persoon te zien was. Agenten gingen ter plaatse en hoorden op het terrein gestommel. Met een […]

Lees verder →

Familiemusical ‘De barmhartige Vader’…

18 oktober 2016

RK parochie Sint Jan de Doper, bestaande uit geloofsgemeenschappen in Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk, Gouda, Moordrecht, Waddinxveen en Zevenhuizen-Moerkapelle organiseert op zondag 23 oktober familiemusical ‘De barmhartige Vader’. De voorstelling is te zien om 14:00 uur in de H.-Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. Deuren open om 14:30 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar aan de deur voor € […]

Lees verder →

Nieuw station voor Waddinxveen

16 oktober 2016

Vanaf voorjaar 2018 krijgt Waddinxveen er een nieuw station bij: Waddinxveen Triangel. ProRail ondertekende een overeenkomst met aannemer Gebr. De Koning uit Papendrecht, die het station gaat bouwen. De aannemer gaat nu aan de slag met het definitieve ontwerp van het station en een gedetailleerde uitvoeringsplanning. Het nieuwe station aan de spoorlijn Alphen aan den […]

Lees verder →

HCC Senioren Academie…

16 oktober 2016

HCC SeniorenAcademie locatie Gouda kondigt hierbij aan: Dinsdag 18 oktober van 10:00 tot 12:00 uur (zaal open 9:30 uur) in: De Veste Ridder van Catsweg 300 2804 RS Gouda. Van 10:00 tot 11:00 uur een presentatie met als onderwerp:Fotoalbum maken. De vakantie periode ligt weer achter ons. We hebben onze belevenissen vast gelegd op foto’s. […]

Lees verder →

Rommelmarkt De Gouwebloem…

14 oktober 2016

Stichting De Gouwebloem organiseert weer haar jaarlijkse rommelmarkt in het eigen gebouw aan de Tollenslaan 161 te Waddinxveen De verkoop is zaterdag 29 oktober 2016 van 09.30 tot 14.00 uur. Wat kunt u verwachten op deze rommelmarkt? Antiek en curiosa, Boeken, platen, Cd’s en zelfgemaakte kaarten, Huishoudelijke artikelen, Elektrische apparaten en nog veel meer voor […]

Lees verder →

Muziek in Waddinxveen…

14 oktober 2016

Marieke Vos is afgestudeerd aan het conservatorium in Amsterdam. Zij trad in januari 2016 op in het programma Podium Witteman en speelt nu met haar kwartet in de serie concerten van Muziek in Waddinxveen. Die middag spelen zij 10 muziekstukken, waaronder de sonate in B-klein van J.B. Loeillet, bagatellen van A. Dvorak en Le Jardin […]

Lees verder →

Gouwenaars en vluchtelingen zoeken elkaar op…

14 oktober 2016

Op zaterdag 29 oktober is er een ontmoeting tussen inwoners van Gouda en vluchtelingen die kort of al langer in Gouda wonen . Vluchtelingen vertellen over hun motieven om hun thuisbasis te verlaten en laten u kennis maken met hun cultuur en achtergronden. Gouwenaars  delen hun verwachtingen, gedachten en zorgen bij de komst van vluchtelingen […]

Lees verder →

Hoodie Dier XL genomineerd voor dierenspeciaalzaak van het jaar…

14 oktober 2016

De jury van de jaarlijks terugkerende verkiezing Dierenspeciaalzaak van het Jaar heeft vorige week uit 21 genomineerde dierenspeciaalzaken vijf winkels in Nederland tot finalist benoemd. De finalisten zijn: – Dobey Haspels uit Nieuwegein – Faunaland Van Grootel uit Horst – Dierenspeciaalzaak Hoodie uit Waddinxveen – Dierenspeciaalzaak Molenkamp uit Zelhem – Animal Center uit Kaatsheuvel Studenten […]

Lees verder →

Dubbele winst gaat aan Timios dames 1 voorbij…

12 oktober 2016

Woensdag 5 oktober werd de eerste bekerwedstrijd van het seizoen gespeeld! De tegenstander was Aspasia D3. De dames van Timios liepen vol zelfvertrouwen het veld op in Koudekerk a/d Rijn, waar winst kon worden behaald door drie gewonnen sets. De basis van de eerste set bestond uit spelverdeler Terra, diagonaal Eline, midden-aanvallers Juul en Rienke […]

Lees verder →

Weet u van wie deze spullen zijn?…

11 oktober 2016

De politie van Waddinxveen –Boskoop wil graag twee foto’s laten zien van goederen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Vermoedelijk uit het gebied Waddinxveen – Boskoop. Het gaat om een set oorbellen en om een fiets. Is er iets van u of weet u van wie deze spullen zijn? De politie hoort dat heel graag […]

Lees verder →

Erelid Timios…

10 oktober 2016

Afgelopen week heeft het bestuur van volleybalvereniging Timios besloten om Lauran van Elzakker wegens vele jaren torenhoge inzet als vrijwilliger van de Be Fair en opvolger Timios te benoemen tot erelid van de club. Op dit moment is Lauran nog actief als trainer van de jeugd en recreanten, opleider van alle scheidsrechters, begeleider en begeleidingscoördinator van […]

Lees verder →

TheaterLezing ‘Leven vanuit je Hart’…

9 oktober 2016

Op dinsdag 25 oktober geeft Christel van der Honing, transpersoonlijk therapeut bij praktijk ‘Binnen om’, de lezing ‘Leven vanuit je Hart’. De langste weg die een mens in zijn leven aflegt, is die van het hoofd naar het hart. We proberen onze angsten met ons hoofd de baas te blijven. Dit houdt ons weg van […]

Lees verder →

Timios H1 moet buigen voor SKC H1…

9 oktober 2016

Vrijdagavond nam het strijdlustige 1e herenteam van volleybalvereniging Timios het in een gezellige Plataan in Boskoop op tegen de Leidse studenten van SKC. Vorig seizoen verloor Timios de competitieduels tegen SKC maar won verrassend in de bekerwedstrijd. Dit seizoen ontmoeten de ploegen elkaar weer in de competitie. SKC heeft veel spelers zien vertrekken maar een […]

Lees verder →